เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ BeautyBlogger.co.th


BeautyBlogger.co.th คือ แพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางระหว่างนักการตลาดหรือเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางค์ กับ Beauty Blogger ระดับ micro / nano influencer ในประเทศไทย

เพื่อช่วยให้นักการตลาดใช้บริการ Beauty Blogger ในการถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ และกิจกรรมทางการตลาด ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายยิ่งขึ้น

นักการตลาดกำลังบิวงานให้ beauty blogger